Quick
Selection
KTR Quick Selection
Dane do obliczeñ:   Napêdy ogól.
1. Strona napedzajaca: prosze wprowadzic symbol silnika IEC lub wszystkie parametry napedu.
2. Strona napedzana: prosze wybrac element i podac odpowiednie dane.
3. Prosze podac srednice otworów dla strony napedzajacej i napedzanej.
 
W rezultacie otrzymasz rodzaje sprzêgie³ odpow. takiemu zastosowaniu.
KTR Systems GmbH
Napêd Strona napêdzana
 Mom. obr. nap. [Nm]  
 Przysp./Maks. mom. obr. [Nm]  
 Prêdk. [1/min]  
 Rozruch / godz. : [-]  
 Temperatura: [°C]  
Napêd     Strona napêdzana
   ¦red. wa³ka [mm]   
Otwór gotowy oraz rowek na wpust [mm] pasowanie wg ISO286 [H7] rowek na wpust wg DIN 6885/1 [ JS9 ].

Wskazówki dotyczace doboru ze wspólczynnikami pracy:
Proponowane wspólczynniki oparte sa na doswiadczeniach szacowania zachowan podczas pracy zarówno strony napedzanej jak i napedzajacej. W przypadku okresowej pracy urzadzen lub rozruchu oraz hamowania wiekszych mas, musi zostac wykonany specjalny dobór wg DIN 740 lub kalkulacja drgan skretnych przez producenta sprzegiel.
© 2024 KTR Systems GmbH